MTEK AB --> CR ELectric

MTEK AB utvidgar och byter bolagsnamn

Vi kan nu med glädje och stolthet meddela att MTEK expanderar – denna gång västerut, då danska CR Electric nu är en del av MTEK.

Stark leverantör och stärkt affär.

Vi har länge sett CR Electric som en stark leverantör i Danmark inom gräv- och byggaktiviteter, och vi är därför extra stolta över att CR Electric nu är en del av MTEK, vilket kommer att stärka verksamheten med starka kompetenser inom området.

MTEK kommer att fortsätta all verksamhet i både Danmark och Sverige med en ny ledning, dock med Richard Rosdahl som fortsatt VD, nu endast i ett förstärkt setup och med ett nytt bolagsnamn CR Electric Fiber & Kabelteknik.

Vi ser mycket fram emot att integrera MTEK och CR Electric till en enhetlig familj och en enhetlig CR Electric – till fördel för de anställda och inte minst för att säkerställa den höga kvaliteten och den starka produkten för våra kunder.

MTEK hittills största affär

Med MTEKs nuvarande internet- och fiberlösningar samt det nya upplägget med CR Electric har vi också lyckats vinna det största avtalet historiskt sett för både MTEK och CR Electric. Detta för en av våra stora kunder, gällande fiberutbyggnad i Danmark som kommer att ske de närmsta åren.

MTEK Fakta:

MTEK grundades för 3 år sedan och har sedan dess varit i utveckling och tillväxt. Personalen har de senaste åren växt från en handfull anställda till nu cirka 180 anställda, varav de sista 150 anställda kommer från CR Electric. Medarbetarna är indelade i områdena service, bygg, typhus, fiber & kabelteknik samt schakt och anläggningar och har avdelningar i Malmö, Roskilde och Fredericia.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Rosdahl, VD, CR Electric Fiber & Kabelteknik AB, tlf.: +46 70-497 57 74
Ole Christensen, VD CR – Electric Fiber & Kabelteknik AS, tlf.: +45 2260 9942