Med bred bas över hela landet.


Våra samarbetspartners är precis som vi måna om att leverera i tid och med hög kvalitet. Inom schakt samarbetar vi med partners som via sina kontor över hela landet ger oss en bred bas för att kunna genomföra projekt på många platser. Vid behov samarbetar vi med lokala fiberföretag som innehar full certifiering och är erkända inom branschen.
Kontakta os